3R BÁCH HÓA

 • Địa chỉ: Ba Rinh - Sóc Trăng
 • Điện thoại: 0299.3875333 0916629737
 • Email: e_3r3r3r@yahoo.com
 • Website: WWW.33R.VN

SHOP LINH ĐAN

 • Địa chỉ: Ba Rinh - Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02992487777 0969151616

CTY TRẦN KHƯƠNG

 • Địa chỉ: Sóc Trăng - Cà Mau
 • Điện thoại: 0918.8733784

CH THỦY LÂM

 • Địa chỉ: Kế Sách - Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993879305 0988226937

CTY TÂM YÊN

 • Địa chỉ: Hóc Môn Tp.HCM

NPP ĐỨC THẮNG

 • Địa chỉ: 611 Lê Duẫn - Tp.Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993626353 0983344633

CTY SƠN TP HOÀNG

 • Địa chỉ: Củ Chi - Tp.HCM